Life science-företaget Inficure Bio har som vision att bli världsledande inom tester av anti-fibrotiska läkemedel. Företaget har tagit fram en modell som spontant utvecklar fibros i bland annat lever, njure och lunga.

Read the article »